بخارشو

مرتب سازی بر اساس
نمایش در صفحه

Karcher SC 2 Steam Cleaner

 • Time required for steam generation 6.5 minutes
 • Water tank capacity 1 L
 • Cable length 4 m
 • Power 1500W
€5316700/00 €4360800/00

Karcher SC2 Premium Steam Cleaner

 • مدت زمان مورد نياز براي توليد بخار 6.5 دقيقه
 • ظرفيت مخزن آب 1 ليتر
 • طول سيم 4 متر
 • توان مصرفي 1500 وات
€5885500/00 €4779500/00

Karcher SC 3 Steam Cleaner

 • مدت زمان مورد نياز براي توليد بخار 0.5 دقيقه
 • ظرفيت مخزن آب 1 ليتر
 • طول سيم 4 متر
 • توان مصرفي 1900 وات
€7505000/00

Karcher SC 4 Steam Cleaner-بخارشوی کرشر مدل SC 4

 • مدت زمان مورد نياز براي توليد بخار 4 دقيقه
 • ظرفيت مخزن آب 0.5+0.8 ليتر
 • طول سيم 4 متر
 • توان مصرفي 2000 وات
€10665000/00 €9875000/00

Karcher SV7 Steam vacuum cleaner

 • ظرفيت مخزن آب 0.5 ليت
 • دبي آب 0.24 متر مکعب بر ثانيه
 • طول سيم 6 متر
 • توان مصرفي 2200 وات
€26465000/00 €23692100/00

Karcher SC5 Steam Cleaner

 • مدت زمان مورد نياز براي توليد بخار 3 دقيقه
 • ظرفيت مخزن آب 1.5 لیتر مخزن جدا شونده و 500 میلی لیتر مخزن داخلی ليتر
 • طول سيم 6 متر
 • توان مصرفي 2200 وات
€16827000/00 €15981700/00

Karcher SC 1 Steam Cleaner

 • مدت زمان مورد نياز براي توليد بخار 3 دقيقه
 • ظرفيت مخزن آب 0.2 ليتر
 • طول سيم 4 متر
 • توان مصرفي 1200 وات
€4108000/00 €3626100/00

Karcher SC 2600C Steam Cleaner

 • مناسب براي شست و شوي زمين، شيشه، ديوار
 • مدت زمان مورد نياز براي توليد بخار 6 دقيقه
 • ظرفيت مخزن آب 0.5-0.8 ليتر
 • توان مصرفي 1500 وات
€13983000/00 €12948100/00

Karcher SC 1 Premium Steam Cleaner

 • مدت زمان مورد نياز براي توليد بخار 3 دقيقه
 • ظرفيت مخزن آب 0.2 ليتر
 • طول سيم 3.8 متر
 • توان مصرفي 1200 وات
€3626100/00

Karcher SC 5 Premium Steam Cleaner

 • مناسب براي شست و شوي زمين، ديوار
 • مدت زمان مورد نياز براي توليد بخار 3 دقيقه
 • ظرفيت مخزن آب 0.5 ليتر
 • توان مصرفي 2200 وات
€16195000/00 €14299000/00

Karcher WV 50 Plus Electric Window Vac Steam Cleaner

 • ابعاد 120 × 280 × 320 سانتي متر
 • مناسب براي شست و شوي شيشه، ديوار
 • مدت زمان قابل استفاده 25 دقيقه
 • ظرفيت مخزن آب 0.100 ليتر
€3476000/00 €2686000/00

Karcher SV 7 Steam Cleaner

 • مدت زمان مورد نياز براي توليد بخار 5 دقيقه
 • ظرفيت مخزن آب 0.45 ليتر
 • طول سيم 6 متر
 • توان مصرفي 2200 وات
€28045000/00 €23305000/00