مایکروویو

مرتب سازی بر اساس
نمایش در صفحه

Samsung ME201 Microwave Oven

 • پهنا 489 ميلي‌ متر
 • عمق 320ميلي‌ متر
 • ارتفاع 275ميلي‌ متر
 • ابعاد داخلي 330x211x309 ميلي متر
€3713000/00

Panasonic NN-ST342 Microwave Oven

 • گنجايش 25 ليتر
 • توضيحات برنامه پخت دارای 8 منوی پخت
 • توان مايکروويو 800 وات
 • توضيحات يخ زدايي Turbo
€4653100/00 €4542500/00

LG MS93CR-GSC Microwave Oven

 • گنجايش 38 ليتر
 • توضيحات برنامه پخت 24 برنامه پخت خودکار غذاهای ایرانی و فرنگی
 • توان مايکروويو 1650 وات
 • توان گريل 1600 وات
€14101500/00 €13817100/00

Panasonic NN-CD997S Microwave Oven

 • گنجايش 42 ليتر
 • توضيحات برنامه پخت 20 عدد
 • توان مايکروويو 1000 وات
 • توان گريل 1250 وات
€20516300/00 €20184500/00

Samsung SAMI 14 T Solo Microwave Oven

 • گنجايش 35 ليتر
 • توان مايکروويو 1450 وات
 • توان گريل 2250 وات
 • توان کانوکشن 2500 وات
€15721000/00

Samsung GE234STS Microwave Oven

 • پهنا 489 ميلي‌ متر
 • عمق 355ميلي‌ متر
 • ارتفاع 275ميلي‌ متر
 • گنجايش 23 ليتر
€5135000/00

Samsung CE288 Microwave Oven

 • پهنا 520 ميلي‌ متر
 • عمق 480ميلي‌ متر
 • ارتفاع 310ميلي‌ متر
 • وزن 21 کيلوگرم
€7694600/00

Samsung GE286B Microwave Oven

 • پهنا 520 ميلي‌ متر
 • عمق 400ميلي‌ متر
 • ارتفاع 310ميلي‌ متر
 • گنجايش 28 ليتر
€5917100/00

Samsung MINI SAMI 5 Microwave Oven

 • پهنا 530 ميلي‌ متر
 • عمق 506ميلي‌ متر
 • ارتفاع 309ميلي‌ متر
 • گنجايش 32 ليتر
€10056700/00 €9472100/00

Samsung SAMI 12 Microwave Oven

 • پهنا 520 ميلي‌ متر
 • عمق 475ميلي‌ متر
 • ارتفاع 400ميلي‌ متر
 • وزن 31 کيلوگرم
€12600500/00

Samsung GE401 Microwave Oven

 • پهنا 560 ميلي‌ متر
 • عمق 450ميلي‌ متر
 • ارتفاع 310ميلي‌ متر
 • گنجايش 40 ليتر
€7426000/00

Feller MW 281 Microwave Oven

 • گنجايش 28 ليتر
 • توضيحات برنامه پخت دارای 8 برنامه‌ی پخت
 • توان مايکروويو 900 وات
 • توان گريل 1150 وات
€3871000/00

Panasonic NN-GD371 Microwave Oven

 • گنجايش 23 ليتر
 • توضيحات برنامه پخت 12 عدد
 • توان مايکروويو 950 وات
 • توان گريل 1000 وات
€6233100/00 €6106700/00

Samsung CE284W Microwave Oven

 • پهنا 520 ميلي‌ متر
 • عمق 480ميلي‌ متر
 • ارتفاع 310ميلي‌ متر
 • گنجايش 28 ليتر
€6762400/00

Feller MW 201 Microwave Oven

 • دارای 8 برنامه‌ی پخت
 • قطرصفحه ی گردان 225 میلی متر
 • دارای زمان‌سنج 95 دقیقه‌ای
 • ظرفيت 20 ليتر
€2765000/00

Samsung SAMI 6 Microwave Oven

 • پهنا 523 ميلي‌ متر
 • عمق 480ميلي‌ متر
 • ارتفاع 309ميلي‌ متر
 • گنجايش 32 ليتر
€10823000/00 €10428000/00

Feller MW 341 Microwave Oven

 • گنجايش 34 ليتر
 • توضيحات برنامه پخت دارای 8 منوی پخت خودکار
 • توان مايکروويو 900 وات
 • توان گريل 1100 وات
€4661000/00

Samsung SAMI 14 D Solo Microwave Oven

 • گنجايش 35 ليتر
 • توان مايکروويو 1450 وات
 • توان گريل 2250 وات
 • توان کانوکشن 2500 وات
€14931000/00

Feller MW 402 FBK Microwave

 • گنجايش 42 ليتر
 • توضيحات برنامه پخت 10 برنامه‌ی پخت
 • توان مايکروويو 1000 وات
 • توان گريل 1300 وات
€7742000/00

Panasonic NN-C784MF Microwave Oven

 • گنجايش 28 ليتر
 • توان مايکروويو 1000 وات
 • توان کانوکشن 1515 وات
 • ظرفيت 28 ليتر
€10957300/00 €10578100/00

Panasonic NN-GF574M Microwave Oven

 • پهنا 529 ميلي‌ متر
 • عمق 422ميلي‌ متر
 • ارتفاع 326ميلي‌ متر
 • عمق داخلي 338ميلي‌ متر
€10246300/00 €10001400/00

Panasonic NN-GD692S Microwave Oven

 • گنجايش 31 ليتر
 • توضيحات برنامه پخت 19 عدد
 • توان مايکروويو 1000 وات
 • توان گريل 1100 وات
€10191000/00

Feller MW 361 Microwave Oven

 • گنجايش 36 ليتر
 • برنامه پخت
 • توضيحات برنامه پخت دارای 10 برنامه‌ی پخت
 • توان مايکروويو 900 وات
€10270000/00

Daewoo DEM-341C0K Microwave Oven

 • پهنا 524 ميلي‌ متر
 • عمق 477ميلي‌ متر
 • ارتفاع 375ميلي‌ متر
 • ظرفيت 34 ليتر
€10665000/00